Klinicznie istotne drożdże zidentyfikowane systemy przez MALDI – TOF MS

Możliwości systemów spektrometrii masowej desorpcyjno-jonizacyjnych z dwoma wspomaganymi matrycowo laserami były oceniane w kierunku identyfikacji klinicznie istotnych izolatów drożdżowych.

Szybka identyfikacja chorobotwórczego gatunku drożdży jest pomocna w rozpoczęciu szybkiej i efektywnej terapii anty-drożdżowej. Ta szybka identyfikacja może zawęzić zakres opcji terapeutycznych i znacząco wyeliminować stosowanie toksycznych środków anty-drożdżowych, poprawić wyniki terapii i obniżyć koszty terapii.

Mikrobiolodzy z Kuweit Uniwersity (Safat, Kuweit; www.kuniv.edu) podczas roku rutynowych badań laboratoryjnych w laboratorium lokalnego szpitala zebrali 188 odpowiednich klinicznie istotnych grzybowych izolatów. Izolaty uzyskiwane były z posiewów krwi, oskrzelowo-pęcherzykowych płukanek, płynów mózgowo-rdzeniowych, ran oraz wymazów pochwowych i wewnątrz-szyjkowych.

Identyfikacja klinicznych drożdżowych izolatów była początkowo uzyskiwana przy stosowaniu systemu VITEK 2 (bioMerieux; l’Etoile Marcy, Francja; www.biomerieux.fr). W razie potrzeby wykonania jednego lub kilku testów były one także przeprowadzane na SDA (agar glukozowy Sabouraud), teście probówkowym na bakterie Candida i teście asymilującym ureazę na bakterie Cryptococcus (Beckton Dickinson and Company; Sparks MD, USA; www.bd.com). Białka były wyizolowywane z izolatów i analizowane na MALDI – TOF Bruker MS (Biotyper Bruker, Daltonics Bruker; Brema, Niemcy; www.bruker.com) i bioMerieux MALDI – TOF VITEK MS.

Dokładność identyfikacji uzyskana na analizatorze VITEK 2 wyniosła 94.1% (177/188), na analizatorze VITEK MS 93.0% (175/188) i na analizatorze Bruker Biotyper MS 92.6% (174/188). Trzy isolaty nie zostały zidentyfikowane przez MS VITEK, a dziewięć Candida orthopsilosis zostało błędnie zidentyfikowanych jako C. parapsilosis, ponieważ ta bakteria nie jest obecna w jego bazie danych. Jedenaście izolatów nie zostało zidentyfikowanych lub zostało źle zidentyfikowanych przez Bruker Biotyper, chociaż 14 innych zostało poprawnie zidentyfikowanych.

Autorzy podsumowując badania stwierdzają, że metoda MALDI – TOF MS zapewnia standaryzowany protokół roboczy do identyfikacji drożdży odróżniając je od bakterii klinicznych. Krótki czas opracowywania i zdolność do rozbudowywania bazy danych daje pewność, że jest to odpowiedni pierwszoplanowy test na identyfikację drożdży w rutynowej pracy mikrobiologicznych laboratoriów klinicznych. Badanie zostało opublikowane w wydaniu z sierpnia 2014 International Journal of Infectious Diseases.

Zdjęcie: VITEK MS, MALDI – TOF spektrometria masowa – system przeznaczony dla szybkiej identyfikacji bakteryjnej (Zdjęcia dzięki uprzejmości BioMerieux).