Elektrody jonoselektywne

Elektroda amonowa (NH4+) półcela
(nr kat 931801) zakres od 1.0 do 5 x 10-7M /17000 do 0.01 ppm

Elektroda amoniakowa (NH3) kombinowana gazowa z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9512BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-7M / 17,000 do 0.01 ppm

Elektroda bromowa (Br) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9635BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-6M / 79,900 do 0.40 ppm

Elektroda kadmowa (Cd2+) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9648BNWP) zakres od 0.1 do 10-7M / 11,200 do 0.01 ppm

Elektroda wapniowa(Ca2+) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9720BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-7M / 40,100 do 0.02 ppm

Elektroda dwutlenku węgla (CO2) kombinowana gazowa z wodoszczelnym połączeniem BNC (nr kat 9502BNWP) zakres od 10-2 do 10-7M / 440 do 4.4 ppm

Elektroda chlorkowa(Cl) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9617BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-6M / 35,500 do 1.8 ppm

Elektroda chlorowa (Cl2) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9770BNWP) zakres od 3 x 10-4 do 10-7M / 20 do 0.01 ppm

Elektroda miedziowa (Cu2+) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9629BNWP) zakres od 0.1 do 10-8M / 6350 do 6.4 x 10-4 ppm

Elektroda cyjankowa (CN) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9606BNWP) zakres od 10-2 do 8 x 10-6M / 260 do 0.2 ppm

Elektroda fluorkowa (F) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9609BNWP) zakres od nasyconego do 10-6M / nasyconego do 0.02 ppm

Elektroda czterofluoroboranowa (BF4) półcela
(nr kat 9305BN) zakres od 1.0 do 7 x 10-6M / 86,800 do 0.6 ppm

Elektroda jodkowa (I) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9653BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-8M / 127,000 do 5 x 10-3 ppm

Elektroda ołowiowa (Pb2+) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9682BNWP) zakres od 1.0 do 5 x 10-8M / 127,000 do 5 x 10-3 ppm

Elektroda azotanowa (NO3) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9707BNWP) zakres od 1.0 do 7 x 10-6M / 14,000 do 0.1 ppm jak N

Elektroda tlenku azotu (NOx) kombinowana gazowa z połączeniem BNC
(nr kat 9546BN) zakres od 5 x 10-3 do 4 x 10-6M / 230 do 0.18 ppm

Elektroda nadchlorkowa (ClO4) półcela
(nr kat 938101) zakres od 1.0 do 7 x 10-6M / 99,500 do 0.7 ppm

Elektroda potasowa (K) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9719BNWP) zakres od 1.0 do 10-6M / 39,000 do 0.04 ppm

Elektroda srebro/siarkowa (Ag/S2-) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 9616BNWP) zakres od 1.0 do 10-7M / 107,900 do 0.1 ppm jak Ag
32,100 do 0.003 ppm jak S2-

Elektroda sodowa (Na) kombinowana z wodoszczelnym połączeniem BNC
(nr kat 8611BNWP) zakres od nasyconego do 10-6M / nasyconego do 0.02 ppm

Elektroda surfaktantowa półcela (nr kat 9342BN)

Elektroda tiocyjanianowa (SCN) półcela
(nr kat 9458BN) zakres od 1.0 do 5 x 10-6M / 58,100 do 0.29 ppm

Elektroda do pomiaru twardości wody (X2+) półcela
(nr kat 9332BNWP) zakres od 1.0 do 6 x 10-6M

Elektroda referencyjna z podwójnym połączeniem idealna do współpracy z półcelami jonoselektywnymi (nr kat 900200)