Analizator biochemiczny Skyla HB1

Nowość na rynku!!! Zapraszamy do kontaktu

Opis produktu

Kliniczny analizator biochemiczny Skyla HB1 jest specjalistycznym, profesjonalnym systemem do przeprowadzania diagnostyki biochemicznej in-vitro dla laboratoriów medycznych i klinik. Jest niewielki, przenośny i można szybko uzyskać wyniki. Kliniczny analizator biochemiczny wykorzystuje precyzyjną fotometryczną technologię pomiarową, w połączeniu z jednorazowymi płytami odczynnikowymi. Jest to w pełni automatyczny system mogący pracować bez nadzoru. Wbudowana kontrola jakości i kalibracja każdego testu.

Pomiar w 15 minut, aż do 15 parametrów jednocześnie!

Skyla HB1 wykorzystuje jednorazowe panele w kształcie okrągłej płyty. Zawierają one zestaw suchych odczynników, które są stosowane w testach ilościowych poszczególnych biomarkerów krwi.

Cechy i zalety klinicznego analizatora biochemicznego:

• W pełni automatyczny system umożliwia łatwą i prostą obsługę przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego. Stosowanie analizatora Skyla HB1 nie wymaga skomplikowanego szkolenia operacyjnego.
• System auto-testu i kalibracji precyzji w momencie włączania zapewnia stabilności urządzenia.
• Wbudowana drukarka termiczna do natychmiastowego drukowania wyników testów.
• Duża pojemność pamięci umożliwia zapisanie do 50.000 dokumentacji kart pacjentów.
• Pomiar w 15 minut jednocześnie 15 równych parametrów chemiczny krwi.
• Interfejs USB do podłączenia drukarki zewnętrznej lub eksportowanie wyników badań na komputer. Dodatkowo wsparcie dla zewnętrznego czytnika kodów kreskowych kart pacjentów.
• Interfejs RS232 do podłączenia zewnętrznych urządzeń lub komputerów.
• Port LAN RJ45 do komunikacji z zewnętrznymi sieciami komputerowymi.
• przenośny i kompaktowy projekt, waży tylko 5,5 kg

 

Analizatora kliniczny dokonuje analizy i podaje wyniki następujących parametrów:

Oznaczenie
ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, CPK, CREA, DBIL, GGT, GLU, HDL, LIPA, TBIL, TC, TG, TP, UA, Ca, Cl, K, Na, PHOS, A/G ratio*, eGFR*, GLOB*, IBIL*, LDL*, VLDL*,

Parametr
Albumina, Fosfataza zasadowa (ALK PHOS), Aminotransferaza Alaninowa, Amylaza, Aminotransferaza Asparaginianowa, Azot mocznikowy, Kinaza fosfokreatynowa, Kreatynina, Bezpośrednia bilirubina, Gamma –glutamylotranspeptydaza, GGTP, Glukoza, Cholesterol HDL, Lipaza, Bilirubina całkowita, Cholesterol całkowity, Trójglicerydy, Białko całkowite, Kwas moczowy, Wapń, Chlor, Potas, Sód, Fosfor, Współczynnik albuminowo –globulinowy, Przesączanie kłębuszkowe, Globuliny, Wolna bilurbina, Lipoproteina niskiej gęstości, Lipoproteina bardzo niskiej gęstości
*wynik wyliczony

Specfikacja

Metoda pomiaru
Układ fotometryczny: LED, długość fali 340nm~940nm

Próbki i odczynniki
Próbka: 200 μL, krwi pełnej, osocza, surowicy
Płyta odczynnikowa: jednorazowa, samodzielnie zawierająca odczynniki w postaci suchej. Aż do 15 parametrów w jednym teście, wbudowana kontrola jakości i kalibracja.

Parametry techniczne
interfejs użytkownika: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5”
pamięć wewnętrzna: przechowywanie aż do 50,000 wyników analiz.
Drukarka: wbudowana drukarka termiczna, zewnętrzna drukarka na USB
gniazda tylnego panelu: USB typ A (Host); port szeregowy RS232, RJ45 (LAN)

Warunki pracy
Czas analizy: mniej niż 15 min.
warunki pracy: 10° ~32° C, wilgotność: 5% ~ 95%
zasilanie: Specjalny zasilacz transformatorowy :100 ~240 V, 50/60 HZ, 1.4 A
Wymiary i waga: wysokość: 300 mm długość: 223 mm szerokość 285 mm; waga 5.5 Kg

Proces analizy próbki jest przeprowadzany na jednorazowym panelu, co chroni urządzenie przed zanieczyszczeniem.

Dostępne są panele mające zastosowanie w różnych zestawach badań. Znajdują się na nich zestawy odczynników które dają możliwość przeprowadzenia testów próbek pod kątem określonej liczby i rodzaju parametrów. Zestawy są przyporządkowane do określonych paneli z profilem badań.
Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r

Dostępne panele dla analizatora biochemicznego:
Panel Biochemiczny Max do Skyla 15p
ALB – Albumina, ALP – Fosfataza zasadowa (ALK PHOS), ALT – Aminotransferaza Alaninowa, AST – Aminotransferaza Asparaginianowa, BUN – Azot mocznikowy, CREA – Kreatynina, GGT – Gamma –glutamylotranspeptydaza, GGTP, GLU – Glukoza, TBIL – Bilirubina całkowita, TC – Cholesterol całkowity, TP – Białko całkowite, UA – Kwas moczowy, A/G* – Współczynnik albuminowo –globulinowy, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe, GLOB* – Globuliny
* – wartość wyliczona

• Panel Biochemiczny Min do Skyla 10p
ALB – Albumina, ALT – Aminotransferaza Alaninowa, BUN – Azot mocznikowy, CREA – Kreatynina, GLU – Glukoza, TP – Białko całkowite, UA – Kwas moczowy, A/G* – Współczynnik albuminowo –globulinowy, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe, GLOB *– Globuliny
* – wartość wyliczona

• Panel Wątrobowy do Skyla 12p
ALB – Albumina, ALP – Fosfataza zasadowa (ALK PHOS), ALT – Aminotransferaza Alaninowa, AST – Aminotransferaza Asparaginianowa, BUN – Azot mocznikowy, CREA – Kreatynina, GGT – Gamma –glutamylotranspeptydaza, GGTP, GLU – Glukoza, TBIL – Bilirubina całkowita, TC – Cholesterol całkowity, TP – Białko całkowite, UA – Kwas moczowy, A/G* – Współczynnik albuminowo –globulinowy, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe, GLOB* – Globuliny
* – wartość wyliczona

Panel Metaboliczny do Skyla 16p
ALB – Albumina, ALT – Aminotransferaza Alaninowa, BUN – Azot mocznikowy, CREA – Kreatynina, GLU – Glukoza, TP – Białko całkowite, UA – Kwas moczowy, A/G* – Współczynnik albuminowo –globulinowy, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe, GLOB *– Globuliny
* – wartość wyliczona

• Panel Nerkowy do Skyla 11p
ALB – Albumina, BUN – Azot mocznikowy, Ca – Wapń, CREA – Kreatynina, CL – Chlor, GLU – Glukoza, K – Potas, Na – Sód, PHOS – Fosfor, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe
* – wartość wyliczona

• Panel ER do Skyla 14p
ALT – Aminotransferaza Alaninowa, AMY – Amylaza, AST – Aminotransferaza Asparaginianowa, BUN – Azot mocznikowy, Ca – Wapń, CPK – Kinaza fosfokreatynowa, CREA – Kreatynina, CL – Chlor, GLU – Glukoza, K – Potas, LIPA – Lipaza, Na – Sód, PHOS – Fosfor, eGFR* – Przesączanie kłębuszkowe
* – wartość wyliczona

• Panel Lipidowy do Skyla 6p
GLU – Glukoza, HDL – Cholesterol HDL, TC – Cholesterol całkowity, TG – Trójglicerydy, LDL* – Lipoproteina niskiej gęstości, VLDL* – Lipoproteina bardzo niskiej gęstości
* – wartość wyliczona