Klinicznie istotne drożdże zidentyfikowane systemy przez MALDI – TOF MS

Możliwości systemów spektrometrii masowej desorpcyjno-jonizacyjnych z dwoma wspomaganymi matrycowo laserami były oceniane w kierunku identyfikacji klinicznie istotnych izolatów drożdżowych.

Szybka identyfikacja chorobotwórczego gatunku drożdży jest pomocna w rozpoczęciu szybkiej i efektywnej terapii anty-drożdżowej. Ta szybka identyfikacja może zawęzić zakres opcji terapeutycznych i znacząco wyeliminować stosowanie toksycznych środków anty-drożdżowych, poprawić wyniki terapii i obniżyć koszty terapii. » Read more