Podgrzewacz medyczny

TERMOBIAL WARM 

Uniwersalny podgrzewacz medyczny Termobial Warm jest wyrobem medycznym przeznaczonym do podgrzewania płynów infuzyjnych, diuretyków, większości używanych odczynników, odzieży oraz pościeli szpitalnej.

Uniwersalny podgrzewacz medyczny Termobial Warm przeznaczony jest do użytku w:

 • Blokach operacyjnych
 • Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej
 • Oddziałach Onkologicznych i Neurologicznych
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych
 • Innych oddziałach szpitalnych, gdzie wymagane jest stosowanie ciepłych wyrobów medycznych i wyrobów wspomagających leczenie

Uniwersalny podgrzewacz medyczny Termobial Warm jako wyrób medyczny jest mobilnym wyrobem przeznaczonym do bezpiecznego podgrzewania płynów i leków przeznaczonych do podawania pacjentowi w postaci wlewu dożylnego lub płukania jam ciała w czasie zabiegów chirurgicznych. Dodatkowo podgrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania całej gamy produktów i materiałów stosowanych w celu minimalizacji ryzyka wychłodzenia pacjenta.

Termobial Warm przeznaczony jest do:

 • Podgrzewania płynów przeznaczonych do wlewów dożylnych
 • Podgrzewania leków anestetycznych – w zależności od potrzeb
 • Podgrzewania odzieży i pościeli szpitalnej
 • Podgrzewania obłożeń chirurgicznych
 • Podgrzewania narzędzi chirurgicznych
 • Podgrzewania kompresów
 • Podgrzewania produktów do pielęgnacji pacjentów w unieruchomieniu i leżących
 • Podgrzewania produktów lawaseptycznych
 • Wspomagania systemów ogrzewania pacjenta
 • Wspomagania systemów zapobiegających wyziębieniu i hipotermii
 • Wspomagania terapii bazującej na podawaniu wlewów

Dane techniczne:

 • Zakres temperatury dla płynów infuzyjnych: 28 – 41 C
 • Zakres temperatury dla odzieży: 42 – 70 C
 • Niezależnie kontrolowane szuflady
 • Automatyczny tryb pracy
 • Duża pojemność: 30 x 500 ml płynów infuzyjnych, 26 kg ubrań i pościeli szpitalnej
 • Napięcie nominalne: 200-240 V AC
 • Częstotliwość: 50 – 60 HZ
 • Pobór mocy / prądu w trybie aktywnej komory: 150 W
 • Pobór mocy / prądu w trybie czuwania jednej komory: 20 W
 • Klasa ochrony: I

Uniwersalny podgrzewacz medyczny Termobial Warm jest dostępny w trzech rozmiarach

 • S: 400 mm x 400 mm x 600 mm
 • M: 400 mm x 600 mm x 800 mm
 • L: 560 mm x 700 mm x 940 mm

Tryby pracy:

 • Automatyczny – pozwala na dostosowanie pracy urządzenia do zabiegów planowych lub bezobsługową pracę urządzenia. W trybie tym, urządzenie automatycznie włącza się, podgrzewa zawartość komory grzewczej do zadanej temperatury i wyłącza się. Jednorazowe zaprogramowanie godziny włączenia, wyłączenia i temperatury pracy urządzenia minimalizuje konieczność nadzoru i obsługi ustawień urządzenia. Sygnalizacja pracy w trybie automatycznym sygnalizowana jest zapaleniem kontrolki (AUTO) na panelu urządzenia.
 • Manualny – w tym trybie użytkownik ręcznie (za pomocą przycisku) włącza i wyłącza urządzenie, jak również zmienia wartość nastawionej temperatury. Urządzenie, po włączeniu będzie pracowało do momentu ręcznego wyłączenia. Tryb manualny powinien być wykorzystywany do ciągłej 24h pracy urządzenia. W trybie manualnym kontrolka (AUTO) pozostaje wygaszona.
 • Blokada klawiatury – urządzenie jest zabezpieczone przed zmianą ustawień. Tryb blokady klawiatury jest włączony lub wyłączany przy uruchamianiu urządzenia przez użytkownika. Włączenie trybu blokady klawiatury sygnalizowane jest poprzez migotanie kropki dziesiętnej na wyświetlaczu głównym urządzenia. W przypadku włączonej blokady klawiatury nie jest możliwa zmiana ustawień urządzenia w przypadkowy sposób.