Odczynniki i akcesoria

Bufory i roztwory do przechowania elektrod pH:

810199 Zestaw buforow pH po 475 ml z buforow 4,01; 7,00; 10,01; roztwor do przechowywania
elektrod pH ROSS (810001); butelka 60 ml roztworu do ogolnego czyszczenia i butelka do
przechowywania elektrody pH
910199 Zestaw buforow pH po 475 ml z buforow 4,01; 7,00; 10,01; roztwor do przechowywania
elektrod pH (910001); butelka do przechowywania elektrody pH
916099 Zestaw buforow pH po 60 ml z buforow 4,01; 7,00; 10,01; roztwor do przechowywania
elektrod pH (910060); butelka do przechowywania elektrody pH, butelka 60 ml roztworu do
ogolnego czyszczenia
910168 Bufor pH 1,68 475 ml
9116860 Bufor pH 1,68 5 x 60 ml
910104 Bufor pH 4,01 475 ml
910460 Bufor pH 4,01 5x 60 ml
910410 Bufor pH 4,01 saszetki PerpHecT 10 szt
910425 Bufor pH 4,01 saszetki PerpHecT 10 szt
910105 Bufor pH 5,00 475 ml
910686 Bufor pH 6,86 475 ml
916860 Bufor pH 6,86 5 x 60 ml
910107 Bufor pH 7,00 475 ml
910760 Bufor pH 7,00 5x 60 ml
910710 Bufor pH 7,00 saszetki PerpHecT 10 szt
910725 Bufor pH 7,00 saszetki PerpHecT 25 szt
910918 Bufor pH 9,18 475 ml
9191860 Bufor pH 9,18 5 x 60 ml
910110 Bufor pH 10,01 475 ml
911060 Bufor pH 10,01 5x 60 ml
911010 Bufor pH 10,01 Saszetki PerpHecT 10 szt
911025 Bufor pH 10,01 Saszetki PerpHecT 25 szt
910112 Bufor pH 12,46 475 ml
911260 Bufor pH 12,46 5 x 60 ml
810001 Roztwor do przechowywania elektrod pH ROSS 475 ml
910001 Roztwor do przechowywania elektrod pH 475 ml
910060 Roztwor do przechowywania elektrod pH 5x 60 ml

Odczynniki i akcesoria do elektrod jonoselektywnych:

Regulatory si.y jonowej (ISA) i odczynniki specjalne :
654203 Surfakant – dodatek do probki
654205 Surfaktant – titrant niejonowy 475 ml
700005 Zestaw testowy do analiz azotanow do elektrody amoniakowej
700006 Zestaw testowy do analiz azotanow – odczynnik redukuj.cy; 475 ml
841101 Sod – roztwor do przechowywania
841111 Sod . ISA; 475 ml
841113 Sod – roztwor odnawiaj.cy; 475 ml
930711 Czterofluoroboran, azotan i nadchlorany . ISA;475 ml
931911 Potas . ISA; 475 ml
932011 Wap. . ISA; 475 ml
934610 Azotan . ISA; 475 ml
940011 Bromek, kadm, chlorek, mied., jodek, srebro, rodanek . ISA; 475 ml
940909 Fluorek – TISAB II;3,8l
940911 Fluorek – TISAB III; 475 ml
940999 Fluorek – TISAB II, 4 x 3,8l
941609 Siarczek – bufor antyutleniaj.cy (SAOB) 4 x 475 ml
941709 Chlorek – kompleksacyjny regulator si.y jonowej (CISA), 2 x 475 ml
950210 Dwutlenek w.gla . ISA; 475 ml
951011 Cyjanek – odczynnik zasadowy, 10 M NaOH; 475 ml
951211 Amoniak – regulator si.y jonowej pH; 475 ml
956410 Tlenek azotu – bufor kwa.ny; 475 ml
977010 Chlor – odczynnik jodkowy, 5 x 50 ml
977011 Chlor – odczynnik kwaśny; 475 ml

Roztwory wypełniające do elektrod jonoselektywnych:

900001 Fluorek; 5 x 60ml
900002 Odniesienie Double Junction – roztwor wypełniający wewnętrzny; 5 x 60 ml
900003 Odniesienie Double Junction – roztwor wypełniający zewnętrzny; 5 x 60 ml
900004 Sod – elektroda micro; 5 x 60 ml
900010 Sod; 5x60ml
900017 Chlorek; 5x60ml
900046 Seria ionplus – Optymalne wyniki F – azotan, azotyn; 5x60ml
900061 Seria ionplus – Optymalne wyniki A – kadm, wap., fluorek, siarczek; 5x60ml
900062 Seria ionplus – Optymalne wyniki B – chlorek, cyjanek, o.ow, srebro/siarczek; 5x60ml
900063 Seria ionplus – Optymalne wyniki D – bromek, mied., jodek; 5x60ml
900065 Seria ionplus – Optymalne wyniki E . potas; 5x60ml
900067 Seria ionplus – Optymalne wyniki C . srebro; 5x60ml
950202 Dwutlenek w.gla 1 x 60 ml
951202 Amoniak 1 x 50 ml
951209 Amoniak 1 x 60 ml
954602 Tlenek azotu 1 x 50 ml

Roztwory kalibracji do elektrod jonoselektywnych:

040906 Fluorek – 1 ppm w F- z TISAB II; 475 ml
040907 Fluorek – 2 ppm w F- z TISAB II; 475 ml
040908 Fluorek – 10 ppm w F- z TISAB II; 475 ml
940906 Fluorek – 0,1 M NaF, 475 ml
940907 Fluorek – 100 ppm w F-; 475 ml
654201 Surfaktant – 0,05 M hyamine; 475 ml
654202 Surfaktant – 0,01 M laurylosiarczanu sodowego (SLS) 60 ml
920706 Azotan – 0,1 M NaN O3 ,475ml
920707 Azotan – 1000 ppm w N; 475 ml
930707 Azotan – 100 ppm w N, 475 ml
921906 Potas – 0,1 M KCl; 475 ml
922006 Wap. – 0,1 M CaCl2; 475 ml
923206 Twardo.. wody – 100 ppm w CaCO3; 475 ml
941105 Sod – 10 ppm w Na+, 475 ml
941107 Sod – 100 ppm w Na+, 475 ml
941706 Chlorek – 0,1 M NaCl; 475 ml
941707 Chlorek – 100 ppm w Cl-; 475 ml
941708 Chlorek – 1000 ppm w Cl-; 475 ml
977007 Chlor – 100 ppm w Cl2; 475 ml
942906 Mied. – 0,1 M Cu(NO3)2; 475 ml
943506 Bromek – 0,1 M NaBr; 475 ml
945306 Jodek – 0,1 M NaI; 475 ml
948206 O.ow – 0,1 M Pb(ClO4)2; 475 ml
948207 O.ow – 0,1 M Na2SO4 siarczan; 475 ml
950206 Dwutlenek w.gla – 0,1 M NaHCO3; 475 ml
950207 Dwutlenek w.gla -1000 ppm w CaCO3; 475 ml
951006 Amoniak – 0,1 M NH4Cl; 475 ml
951007 Amoniak – 1000 ppm w N; 475 ml
951207 Amoniak – 100 ppm w N; 475 ml

Standardy przewodnictwa:

011001 roztwor przewodnictwa do cel przewodnictwa 011050, 011050A oraz 011050MD
011005 Standard przewodnictwa 111 mS/cm, 5 x 60 ml
011006 Standard przewodnictwa/TDS 12,9 mS/cm, 5 x 60 ml
011007 Standard przewodnictwa/TDS 1413 ƒĘS/cm, 5 x 60 ml
011008 Standard przewodnictwa/TDS 100 ƒĘS/cm, 5 x 60 ml
013017 zamienna cela przep.ywowa do sond konduktometrycznych 013016A, 013016D oraz
013016MD
013045 os.ona ze stali nierdzewnej do sond 013005MD, 013010MD, 013025MD, 013005A, 013010A,
013030A, 013060A, 013005D, 013010D
080045 os.ona ze stali nierdzewnej i plastiku do sond 013005MD, 013010MD, 013025MD, 013005A,
013010A, 013030A, 013060A, 013005D, 013010D
081045 os.ona z plastiku do sond 013005MD, 013010MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 013030A,
013060A, 013005D, 013010D
990106 standard przewodnictwa 0,1 M KCl, 475 ml
1010001 zestaw do kalibracji miernikow przewodnictwa serii Star, MiniDIN

Odczynniki i akcesoria do sond tlenu rozpuszczonego:

970801 1 kapturek nape.niony do 970899WP, 970800
970802 lejek z mieszade.kiem do BOD do 970899WP, 970800
970803 2 baterie do 970899WP, 970800
013045 os.ona sondy ze stali nierdzewnej do 080510MD, 083005MD, 083010MD, 083025MD,
083060MD, 083005A, 083005D, 083010A
080045 os.ona sondy ze stali nierdzewnej i plastiku do 080510MD, 083005MD, 083010MD,
083025MD, 083060MD, 083005A, 083005D, 083010A
080113 zestaw konserwacyjny, zawiera: roztwor elektrolityczny, kr..ki do polerowania oraz 2
kapturki do 080510MD, 081010MD, 081010
080160 adapter BOD do 081010MD, 081010
080360 adapter BOD do 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A,
083005D
080513 zestaw konserwacyjny, zawiera: roztwor elektrolityczny, kr..ki do polerowania oraz 2
kapturki do 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A,
083005D, 086020A, 081010F
080514 roztwor elektrolityczny polarograficzny do 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD,
086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F, 080510MD, 081010MD, 081010
080515 1 kapturek do 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A,
083010A, 083005D, 086020A, 081010F
081003 3 kapturki do 080510MD, 081010MD, 081010
081045 os.ona sondy z plastiku do 080510MD, 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD,
083005A, 083005D, 083010A
086021A pojemnik kalibracyjny/stojak do sond AUTO-STIR 086020A, 086030MD