Get Adobe Flash player

Klinicznie istotne drożdże zidentyfikowane systemy przez MALDI – TOF MS

Możliwości systemów spektrometrii masowej desorpcyjno-jonizacyjnych z dwoma wspomaganymi matrycowo laserami były oceniane w kierunku identyfikacji klinicznie istotnych izolatów drożdżowych.

Szybka identyfikacja chorobotwórczego gatunku drożdży jest pomocna w rozpoczęciu szybkiej i efektywnej terapii anty-drożdżowej. Ta szybka identyfikacja może zawęzić zakres opcji terapeutycznych i znacząco wyeliminować stosowanie toksycznych środków anty-drożdżowych, poprawić wyniki terapii i obniżyć koszty terapii. Czytaj dalej ... »

Japoński weterynaryjny analizator hematologiczny PCE-210 VET

Japoński weterynaryjny analizator hematologiczny PCE-210 VET

Zdefiniowane warunki pomiarów dla wielu zwierząt: kotów (4 grupy wiekowe), psów (4 grupy wiekowe), bydła, myszy, szczurów, koni, świń, królików, fretek, 1 niezdefiniowana pozycja

14 parametrów + 3 histogramy

Wydajność: 55 próbek na godzinę Czytaj dalej ... »